Zakonodaja EU o piškotkih
V skladu z Direktivo EU 2009/136/ES obveščamo uporabnike, ki želijo obiskati to spletišče, da je za dostop do sistema potreben piškotek. Če tega ne želite, ne dostopajte do spletišča. Piškotek bo shranil jezikovno nastavitev, ki ste jo izbrali, sicer pa ne bo shranil nobenih osebnih podatkov. Po letu dni bo potekel.

Delovna skupina za preučevanje možnosti za sodelovanje z Eurostatom in nacionalnimi statističnimi uradi (NSU)

Delovna skupina za preučevanje možnosti za sodelovanje z Eurostatom in nacionalnimi statističnimi uradi (NSU) je bila ustanovljena oktobra 2011. Sopredsedovali sta ji VRI Danske in Poljske. Glavni cilj delovne skupine je bil ugotoviti, na katerih področjih bi lahko sodelovali VRI, Eurostat in nacionalni statistični uradi, ter predlagati konkretne ukrepe. Dejavnosti delovne skupine so vključevale sestavljanje vprašalnika za zbiranje informacij o sedanjem „stanju” odnosov med VRI in NSU ter navezovanje stikov z NSU zaradi izmenjave pogledov o morebitnem sodelovanju. Delovna skupina je na svojem srečanju v Københavnu junija 2012, na katerem so sodelovali predstavniki Eurostata in NSU Danske, razpravljala o rezultatih vprašalnika ter pravnih zahtevah in mogočih oblikah sodelovanja. O rezultatih svojega dela je poročala na srečanju odbora za stike v letu 2012, svoje delo pa je zaključila s poročilom o ozadju in resolucijo o sodelovanju VRI z Eurostatom in NSU (CC-R-2012-2).
 
Naslov za dodatne informacije:
 
Ga. Nanna Henning (sopredsedujoča), Nacionalni revizijski urad Danske (nh@rigrevisionen.dk)
 
G. Jacek Mazur (sopredsedujoči), Vrhovni revizijski urad Poljske (Jacek.Mazur@nik.gov.pl)
 

Povezava na:  
 
06/10/2013

Background report to the Resolution of the Contact Committee Task Force to explore the possibilities for cooperation with Eurostat and National Statistical Institutions


In October 2011, the Contact Committee of the Heads of EU SAIs set up a Task Force to explore the possibilities for cooperation with Eurostat and National Statistical Institutions (NSIs). The Task Force was established on the basis of the Contact Committee’s efforts to ensure efficient public auditing in response to the financial and economic crisis and highlighting the importance of reliable and timely information (including statistics) on the use of public funds. The Contact Committee asked the Task Force to report on the results of its work at the next CC meeting in 2012 (CC-R-2011-06)


To spletno stran upravlja Evropsko računsko sodišče.