Zakonodaja EU o piškotkih
V skladu z Direktivo EU 2009/136/ES obveščamo uporabnike, ki želijo obiskati to spletišče, da je za dostop do sistema potreben piškotek. Če tega ne želite, ne dostopajte do spletišča. Piškotek bo shranil jezikovno nastavitev, ki ste jo izbrali, sicer pa ne bo shranil nobenih osebnih podatkov. Po letu dni bo potekel.

Delovna skupina o nalogah in vlogah zunanjega javnega revidiranja v luči najnovejših dogodkov pri ekonomskem upravljanju Evropske unije

Odbor za stike je leta 2012 pooblastil delovno skupino, da v luči najnovejših dogodkov v EU preuči naloge in vloge VRI in mu o tem poroča. Delovni skupini je bilo poleg obravnave vsebinskih zadev naloženo tudi, naj preuči predpogoje za uspešno izpolnjevanje teh nalog in zahteve po neodvisnosti, uspešnosti in verodostojnosti VRI. Cilj je na podlagi prednosti in izkušenj odbora za stike in njegovih članskih organizacij kar najbolj ustrezno in uspešno prispevati k prihodnjim zakonodajnim procesom, morda v svetovalni vlogi.
To spletno stran upravlja Evropsko računsko sodišče.