Zakonodaja EU o piškotkih
V skladu z Direktivo EU 2009/136/ES obveščamo uporabnike, ki želijo obiskati to spletišče, da je za dostop do sistema potreben piškotek. Če tega ne želite, ne dostopajte do spletišča. Piškotek bo shranil jezikovno nastavitev, ki ste jo izbrali, sicer pa ne bo shranil nobenih osebnih podatkov. Po letu dni bo potekel.

Delovna skupina za javna naročila / Skupina za posodabljanje na področju javnega naročanja

Leta 2004 je odbor za stike ustanovil delovno skupino, ki je bila zadolžena za razvoj in upravljanje spletne strani o revidiranju javnih naročil.
 
Delovna skupina za javna naročila je pripravila:
  • kontrolne sezname za uporabo pri finančni reviziji naročil,
  • vodič po pravilih EU za javna naročila in ustreznih sodbah Sodišča Evropske unije,
  • pomembna vprašanja, razvita kot referenčne usmeritve za revizorje, ki vrednotijo uspešnost funkcije javnih naročil v organih javnega sektorja,
  • povzetke ustreznih poročil, ki so jih objavile VRI.
 
Mandat delovne skupine za javna naročila je potekel leta 2008. Po poteku njenega mandata je odbor za stike iz leta 2008 imenoval skupino za posodobitev podatkov o javnih naročilih, da bi posodobila rezultate in podatke, ki jih je pripravila prejšnja delovna skupina. Skupina za posodobitev je leta 2010 izpolnila svoj mandat. Posodobljeni rezultati in podatki so javno dostopni.
 
Naslov za dodatne informacije:
 
G. Franz Wascotte (sopredsednik), Računsko sodišče Belgije (eu@ccrek.be)
 
Ga. Nataša Skrt Kos (sopredsednica), Računsko sodišče republike Slovenije (natasa.skrt-kos@rs-rs.si)
 

Povezava na:

 

18/07/2012

Checklists for Financial and Compliance Audit of Public Procurement


The Working Group drafted a common checklist, to be used when auditing public procurement processes and meant to be relevant and applicable for audits within different frameworks and with different objectives, requirements and procedures. The checklist begins with an analysis of the procurement function, and is organised according to the main stages of the procurement process, such as pre-tender stage, choice of procurement procedure, publicity and notifications used, identification of potential bidders, evaluation of tenders and award procedure. Specific attention is given to additional works and supplies as a frequent form of direct contracting. In addition, the checklists take fraud and corruption risks into consideration.
18/07/2012

EU Public Sector Procurement Directive 2004/18/EC - Guideline for Auditors


The Working Group submitted a comprehensive Guideline for Auditors on EU Public Sector Procurement Directive 2004/18/EC.


To spletno stran upravlja Evropsko računsko sodišče.