Zakonodaja EU o piškotkih
V skladu z Direktivo EU 2009/136/ES obveščamo uporabnike, ki želijo obiskati to spletišče, da je za dostop do sistema potreben piškotek. Če tega ne želite, ne dostopajte do spletišča. Piškotek bo shranil jezikovno nastavitev, ki ste jo izbrali, sicer pa ne bo shranil nobenih osebnih podatkov. Po letu dni bo potekel.

Delovna skupina za zaščito finančnih interesov Skupnosti

 
Delovna skupina za zaščito finančnih interesov Skupnosti je bila ustanovljena leta 2001, da bi:
  • opredelila zakonske okvire, ki obstajajo v državah članicah za zaščito finančnih interesov Skupnosti ter strukturo za to ustanovljenih organov in njihove naloge ter
  • analizirala pristojnosti, naloge in posebne dejavnosti, ki jih opravljajo nacionalne in/ali osrednje/regionalne VRI za zaščito finančnih interesov Skupnosti.
 
Delovni skupini je mandat potekel leta 2003, ko je oddala svoje končno poročilo o „zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti“, ki ga je sprejel odbor za stike.
 
Naslov za dodatne informacije:
 
G. Giovanni Coppola, Računsko sodišče Italije (Corte dei Conti) (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it; giovanni.coppola@corteconti.it)
 

Povezava na:  
 
12/10/2009

Final Report of Working Group on the Protection of the Communities' Financial Interests


The Working Group’s report establishes a clear framework of Member States’ and SAIs’ competencies in the protection of the Communities’ financial interests for the purpose of considering further areas in which the work of the SAIs might be coordinated or be taken forward at national level. The Report contains four sections: i. General approach on the role of a SAI for the protection of the Communities` Financial Interests; ii. External audit as instrument of prevention and detection of fraud, corruption and money laundering; iii. Role of SAIs empowered by judicial function; iv. The role of SAIs in prevention of irregularities and promotion of good administrative practices in this area.


To spletno stran upravlja Evropsko računsko sodišče.