EU:s lag om kakor
I enlighet med EU-direktiv 2009/136/EG informeras du härmed om att en kaka kommer att lagras på din dator. Du kan antingen godkänna den och då minns systemet vilket språk du har valt till kommande besök på webbplatsen (inom ett år) eller inte godkänna den och då gäller det valda språket endast vid detta besök. Kakan används endast till att lagra det språk du väljer och inte några personuppgifter.

Jordbruksexperternas nätverk

Efter reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken 2004 innebar osäkerheten om hur den nya politiken skulle genomföras och de komplexa omständigheterna kring detta att revisionsmetoderna behövde ses över. Kontaktkommittén godkände därför att det inrättades ett informationsnätverk på informell basis mellan de direkt berörda parterna. Syftet med nätverket är att utbyta information mellan de högre nationella revisionsorganen och Europeiska revisionsrätten för att därigenom öka deltagarnas förståelse av den nya politiken och av de revisionsmetoder som ska användas.
 
Nätverket organiserade ett seminarium 2006. En undersökning 2010 visade att deltagarna i nätverket önskade behålla och utveckla nätverket. Därför organiserade kontaktkommittén och Eurosai ett gemensamt utbildningsseminarium i oktober 2010 i Prag.
 
För mer information kontakta
Michal Machowski, Europeiska revisionsrätten
Denna webbplats sköts av Europeiska revisionsrätten