EU:s lag om kakor
I enlighet med EU-direktiv 2009/136/EG informeras du härmed om att en kaka kommer att lagras på din dator. Du kan antingen godkänna den och då minns systemet vilket språk du har valt till kommande besök på webbplatsen (inom ett år) eller inte godkänna den och då gäller det valda språket endast vid detta besök. Kakan används endast till att lagra det språk du väljer och inte några personuppgifter.

EU:s högre revisionsorgan – publikationer 2021

​​​​​​​​​​​​​​​​​​
År 2021 offentliggjorde 23 av EU:s högre revisionsorgan över 100 rapporter om ett brett spektrum av åtgärder som vidtagits på nationell nivå och på EU-nivå med anledning av covid-19-pandemin. Nedan hittar du länkar till sammanfattningar av utvalda rapporter. Varje sammanfattning (i pdf-format) innehåller länkar till den ursprungliga publikationen, beskriver kortfattat sammanhanget och skälen till revisionsinsatsen och lyfter fram de viktigaste resultaten och slutsatserna.

Klicka på "v" för att visa hela listan med alla sammanfattningar från varje högre revisionsorgan.


© Kontaktkommittén för de högre revisionsorganen i Europeiska unionen, Europeiska unionen, 2022.

Utformning av faktabladen: Europeiska unionens publikationsbyrå, Luxemburg, 2022.
Återgivning är tillåten under förutsättning att källan anges.​

​​​​
Denna webbplats sköts av Europeiska revisionsrätten