​ 
 
Kontaktkommittén beslutade 2013 att inrätta en specialgrupp med uppgift att nära följa den process som Europeiska kommissionen har inlett för att utarbeta europeiska redovisningsstandarder för den offentliga sektorn (EPSAS). Specialgruppens uppgift är att aktivt delta i de specialgrupper som kommissionen inrättar för att behandla frågor om styrning och standarder inom ramen för EPSAS och att rapportera till kontaktkommittén. Den ska dessutom följa hur dessa frågor utvecklas på EU-nivå och nationell nivå, hålla kontakt med medlemsstaternas finansministerier och ge input till de specialgrupper om EPSAS som kommissionen inrättar
 
Kontaktpersoner:
 
Lionel Vareille (Frankrikes högre revisionsorgan), (lvareille@ccomptes.fr)
 
Nadja Pässler (Tysklands högre revisionsorgan), (nadja.paessler@brh.bund.de)