EU:s lag om kakor
Enligt EU-direktiv 2009/136/EG informeras härmed webbplatsens besökare om att en kaka aktiveras när de går in i systemet. Om du inte accepterar kakor gå inte in på webbplatsen. Den aktuella kakan lagrar det språk som du har valt men sparar inga personuppgifter. Kakan tas bort efter ett år.

Specialgrupp om redovisningsstandarder för den offentliga sektorn (EPSAS) i EU:s medlemsstater

 
 
Kontaktkommittén beslutade 2013 att inrätta en specialgrupp med uppgift att nära följa den process som Europeiska kommissionen har inlett för att utarbeta europeiska redovisningsstandarder för den offentliga sektorn (EPSAS). Specialgruppens uppgift är att aktivt delta i de specialgrupper som kommissionen inrättar för att behandla frågor om styrning och standarder inom ramen för EPSAS och att rapportera till kontaktkommittén. Den ska dessutom följa hur dessa frågor utvecklas på EU-nivå och nationell nivå, hålla kontakt med medlemsstaternas finansministerier och ge input till de specialgrupper om EPSAS som kommissionen inrättar
 
Kontaktpersoner:
 
Lionel Vareille (Frankrikes högre revisionsorgan), (lvareille@ccomptes.fr)
 
Ralf Olheide (Tysklands högre revisionsorgan), (ralf.olheide@brh.bund.de)
Denna webbplats sköts av Europeiska revisionsrätten