EU:s lag om kakor
Enligt EU-direktiv 2009/136/EG informeras härmed webbplatsens besökare om att en kaka aktiveras när de går in i systemet. Om du inte accepterar kakor gå inte in på webbplatsen. Den aktuella kakan lagrar det språk som du har valt men sparar inga personuppgifter. Kakan tas bort efter ett år.

Expertnätverket för en oberoende bedömning av nationell offentlig ekonomisk politik

 

 

Vid sitt möte i Riga den 19 juni 2015 inrättade kontaktkommittén för EU:s högre revisionsorgan, genom resolution CC-R-2015-01, ett expertnätverk för de oberoende bedömningar som finns i rapporter som lämnas in till nationella parlament. Syftet är att upprätta
 
 
  • en ram för de finansiella analyser som görs på olika statliga nivåer av ett visst antal högre revisionsorgan med liknande förfaranden där de regler och metoder som tillämpas lyfts fram,
  •  
  • ett utbyte av bästa praxis för de oberoende bedömningar som de högre revisionsorganen gör av den offentliga politiken som ett led i den cirkulära process som inleds med planering av politiken och slutar med en analys av uppnådda resultat inför den påföljande planeringsperioden.
 

 

Mer information kan fås av
 

 

Giovanni Coppola, Italiens högre revisionsorgan (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it)
Denna webbplats sköts av Europeiska revisionsrätten