EU:s lag om kakor
Enligt EU-direktiv 2009/136/EG informeras härmed webbplatsens besökare om att en kaka aktiveras när de går in i systemet. Om du inte accepterar kakor gå inte in på webbplatsen. Den aktuella kakan lagrar det språk som du har valt men sparar inga personuppgifter. Kakan tas bort efter ett år.

Expertgruppen om revisionskvalitet

 
I december 2002 enades ordförandena för de högre revisionsorganen i de central- och östeuropeiska länderna, Cypern, Malta och Turkiet och Europeiska revisionsrätten om att man borde undersöka möjligheterna att utarbeta heltäckande och detaljerade riktlinjer om revisionskvalitet som skulle diskuteras av berörda parter, inbegripet kontaktkommittén. En expertgrupp ombads utarbeta sådana riktlinjer med stöd av alla berörda högre revisionsorgan och Sigma.
 
Expertgruppen färdigställde riktlinjerna 2004 och presenterade dem för ordförandena för de högre revisionsorganen i de central- och östeuropeiska länderna, Cypern, Malta och Turkiet, för Europeiska revisionsrättens ordförande samt för kontaktkommittén.
 
Expertgruppen har också skapat en databas om revisionskvalitet som nås via de högre revisionsorganens Intranät (Circa). Databasen uppdateras minst var sjätte månad av tidigare medlemmar av expertgruppen. Expertgruppen avslutade sitt uppdrag 2007.
 
För mer information kontakta
 
Brian Vella, Maltas högre revisionsorgan (brian.vella@gov.mt)
 
Jacek Mazur, Polens högre revisionsorgan (jacek.mazur@nik.gov.pl)

 

 Tillhörande rapporter:

12/10/2009

Riktlinjer för revisionskvalitet


Syftet med riktlinjerna om revisionskvalitet är att bistå högre revisionsorgan när det gäller att garantera en hög kvalitet på deras arbete och på de produkter det leder fram till. Riktlinjerna innehåller följande fyra avsnitt: 1. Bakgrund, nyckeldefinitioner samt den typ av högre revisionsorgan och revisioner som omfattas av riktlinjerna. 2. Kvalitetskontroll – den "känsliga granskningen" i revisionsprocessen. 3. Kännetecknande för kvalitetssäkring i efterhand. 4. Institutionella åtgärder för att höja kvaliteten, särskilt förvaltningen av personal, institutionella risker och externa relationer. I bilagorna ges ytterligare information som bedömdes vara värdefull.


Denna webbplats sköts av Europeiska revisionsrätten