EU:s lag om kakor
Enligt EU-direktiv 2009/136/EG informeras härmed webbplatsens besökare om att en kaka aktiveras när de går in i systemet. Om du inte accepterar kakor gå inte in på webbplatsen. Den aktuella kakan lagrar det språk som du har valt men sparar inga personuppgifter. Kakan tas bort efter ett år.

Gemensam arbetsgrupp om revisionsverksamhet

 
Detta var ursprungligen en arbetsgrupp för kandidatländer som inrättats för att främja och underlätta småskaligt, praktiskt och konkret samarbete mellan högre revisionsorgan i kandidatländerna och EU:s medlemsstater. Den (omdöpta) gemensamma arbetsgruppen om revisionsverksamhet (JWGAA, Joint Working Group on Audit Activities) inrättades 2002.

Kontaktkommittén 2004 bekräftade att JWGAA är en nyckelaktör efter EU-utvidgningen i maj 2004 och gav den mandat att bidra till att upprätthålla de fungerande kopplingarna och samarbetet mellan de högre revisionsorganen i kontaktkommittén och ordförandenas nätverk (kandidatländer och potentiella kandidatländer).

JWGAA stöder verksamheten i ordförandenas nätverk med rådgivning och stöd i yrkesrelaterade, organisatoriska och tekniska frågor och överlämnar en årsrapport till kontaktkommittén om omfattningen och typen av småskalig revisionsverksamhet.

För mer information kontakta
 
Dragos Budulac, Rumäniens högre revisionsorgan

Isabelle Berglund, Riksrevisionen
isabelle.berglund@riksrevisionen.se
 

 

 Tillhörande rapporter:

25/01/2012

Att lyckas med partnersamverkan mellan högre revisionsorgan


Handledning i god praxis från ordförandena för de högre revisionsorganen i kandidatländerna och de potentiella kandidatländerna


Denna webbplats sköts av Europeiska revisionsrätten