No

Detta var ursprungligen en arbetsgrupp för kandidatländer som inrättats för att främja och underlätta småskaligt, praktiskt och konkret samarbete mellan högre revisionsorgan i kandidatländerna och EU:s medlemsstater. Den (omdöpta) gemensamma arbetsgruppen om revisionsverksamhet (JWGAA, Joint Working Group on Audit Activities) inrättades 2002.

Kontaktkommittén 2004 bekräftade att JWGAA är en nyckelaktör efter EU-utvidgningen i maj 2004 och gav den mandat att bidra till att upprätthålla de fungerande kopplingarna och samarbetet mellan de högre revisionsorganen i kontaktkommittén och ordförandenas nätverk (kandidatländer och potentiella kandidatländer).

JWGAA stöder verksamheten i ordförandenas nätverk med rådgivning och stöd i yrkesrelaterade, organisatoriska och tekniska frågor och överlämnar en årsrapport till kontaktkommittén om omfattningen och typen av småskalig revisionsverksamhet.

För mer information kontakta

Dragos Budulac, Rumäniens högre revisionsorgan

(dragos.budulac@rcc.ro)

Isabelle Berglund, Riksrevisionen

(isabelle.berglund@riksrevisionen.se)

Tillhörande rapporter:​​