EU:s lag om kakor
I enlighet med EU-direktiv 2009/136/EG informeras du härmed om att en kaka kommer att lagras på din dator. Du kan antingen godkänna den och då minns systemet vilket språk du har valt till kommande besök på webbplatsen (inom ett år) eller inte godkänna den och då gäller det valda språket endast vid detta besök. Kakan används endast till att lagra det språk du väljer och inte några personuppgifter.

2006


Kontaktkommitténs möte i Warszawa den 11-12 december 2006
 
 
 
Kontaktkommitténs årliga möte med ordförande för EU:s högre revisionsorgan och Europeiska revisionsrätten anordnades av Polens högre revisionsorgan och leddes av dess ordförande Mirosław Sekuła. Ordförandena för de högre revisionsorganen i kandidatländerna Bulgarien, Kroatien, Rumänien och Turkiet, liksom företrädare för Eurosais utbildningskommitté IDI och Sigma, deltog som aktiva observatörer.
 
I programmet ingick ett seminarium om de högre revisionsorganens bidrag till bättre redovisningsskyldighet när det gäller EU-medel”.
 
Gästtalare var Siim Kallas, vice ordförande för EU-kommissionen, och Szabolcs Fazakas, ordförande för Europaparlamentets budgetkontrollutskott.
 
Deltagarna diskuterade bland annat utvecklingen när det gäller nationella förklaringar, fördelarna med och hindren för direktkontakter mellan högre revisionsorgan och EU-kommissionen, möjligheten att ta fram gemensamma revisionsmetoder och revisionsstandarder, och fördelarna med och hindren för samarbete mellan Europeiska revisionsrätten och det nationella revisionsorganet vid revisionsrättens revisionsbesök i medlemsstaterna.
 
Ordförandena diskuterade också olika sätt att fördjupa samarbetet, och gick igenom resultaten av arbetet i de olika arbetsgrupper som behandlat specifika delar av förvaltningen av EU-medel: offentlig upphandling, mervärdesskatt, jordbruk, strukturfonder, rapporter från högre nationella revisionsorgan om EU:s ekonomiska förvaltning och revisionskvalitet. Dessutom presenterades resultaten av samarbetet mellan högre revisionsorgan i kandidatländerna och i potentiella kandidatländer.
 
 
 
Denna webbplats sköts av Europeiska revisionsrätten