Möte i kontaktkommittén för ordförandena för EU-medlemsstaternas högre revisionsorgan och Europeiska revisionsrätten
Dubrovnik, 11–12 oktober 2018

logo HR CC-final3.png
 
 
Ordförande och värd för kontaktkommitténs årliga möte i Dubrovnik den 11–12 oktober 2018 var Kroatiens statliga revisionsmyndighet. Utöver delegationerna från medlemsstaternas högre revisionsorgan och Europeiska revisionsrätten deltog ordförandena för de högre revisionsorganen i kandidatländer och företrädare för Sigma som aktiva observatörer.
 
Mötet öppnades av Ivan Klešić, Kroatiens riksrevisor, och Grozdana Perić, ledam​ot av Kroatiens parlament och ordförande i finans- och budgetutskottet.
 
Den första mötesdagen ägnades åt ett seminarium om interaktion med medborgarna och hur de högre revisionsorganen kan öppnas upp. Mot bakgrund av den aktuella utvecklingen på nationell och överstatlig nivå (t.ex. brexit, migration, säkerhet och klimatförändring) erbjöd seminariet ett brett spektrum av teman och ett tillfälle att diskutera viktiga utmaningar och möjligheter för de högre revisionsorganen att bli effektivare.
 
Seminariet inleddes av Ivica Tolić, ledamot av Europaparlamentet, Karen Hill, direktör vid Sigma, och Laetitia Veriter, direktör för programmet Ett Europa för medborgarna. Ivica Tolić redogjorde för tillståndet i Europeiska unionen, medan Karen Hill berättade om Sigmas perspektiv på och erfarenheter av interaktion med medborgarna. Laetitia Veriter upprepade behovet av att undersöka möjliga sätt att engagera medborgarna i offentlig revision.
 
Den efterföljande paneldiskussionen mellan Charles Deguara, Maltas riksrevisor, Kay Scheller, ordförande för Tysklands högre revisionsorgan, och Klaus-Heiner Lehne, ordförande för Europeiska revisionsrätten, visade på både positiva erfarenheter och begränsningar när det gäller de högre revisionsorganens interaktion med medborgare. Deltagarna var överens om att de högre revisionsorganen skulle behöva satsa mer på att utveckla relationerna för att fullt ut kunna utnyttja den potential som interaktion med medborgarna har.
 
Den andra mötesdagen ägnades åt rapportering av kontaktkommitténs pågående och nyligen avslutade aktiviteter samt åt EU-relaterade revisioner som utförts av de högre revisionsorganen i Tyskland, Tjeckien, Italien och Polen.
 
I slutet av mötet överlämnades ordförandeskapet i kontaktkommittén till ordföranden för Polens högre revisionsorgan, som står värd för kontaktkommitténs möte 2019 i Warszawa.