No

Kontaktkommittén är en självständig, oberoende och opolitisk församling bestående av ordförandena för EU-medlemsstaternas högre revisionsorgan och Europeiska revisionsrätten. Kommittén fungerar som ett diskussionsforum för frågor av gemensamt intresse som rör EU.

I detta sammanhang förbinder sig kontaktkommittén att

  • främja dialog och samarbete inom revision och relaterad verksamhet,
  • fastställa och understödja gemensamma ståndpunkter i nya frågor rörande revision och redovisningsskyldighet,
  • ge stöd till de högre revisionsorgan som är medlemmar i kontaktkommittén och de högre revisionsorganen i de länder som omfattas av EU:s utvidgningspolitik.

Genom att stärka samarbetet mellan sina medlemmar bidrar kontaktkommittén till en ändamålsenlig extern revision och redovisningsskyldighet ino​m EU samt hjälper till att förbättra EU:s ekonomiska förvaltning och styrning till förmån för medborgarna.