EU:s lag om kakor
I enlighet med EU-direktiv 2009/136/EG informeras du härmed om att en kaka kommer att lagras på din dator. Du kan antingen godkänna den och då minns systemet vilket språk du har valt till kommande besök på webbplatsen (inom ett år) eller inte godkänna den och då gäller det valda språket endast vid detta besök. Kakan används endast till att lagra det språk du väljer och inte några personuppgifter.

Kontaktkommitténs uppdragsbeskrivning

 
Kontaktkommittén är en självständig, oberoende och opolitisk församling bestående av ordförandena för EU-medlemsstaternas högre revisionsorgan och Europeiska revisionsrätten. Kommittén fungerar som ett diskussionsforum för frågor av gemensamt intresse som rör EU.
 
I detta sammanhang förbinder sig kontaktkommittén att
  • främja dialog och samarbete inom revision och relaterad verksamhet,
  • fastställa och understödja gemensamma ståndpunkter i nya frågor rörande revision och redovisningsskyldighet,
  • ge stöd till de högre revisionsorgan som är medlemmar i kontaktkommittén och de högre revisionsorganen i de länder som omfattas av EU:s utvidgningspolitik. 
 
Genom att stärka samarbetet mellan sina medlemmar bidrar kontaktkommittén till en ändamålsenlig extern revision och redovisningsskyldighet inom EU samt hjälper till att förbättra EU:s ekonomiska förvaltning och styrning till förmån för medborgarna.
Denna webbplats sköts av Europeiska revisionsrätten