EU:s lag om kakor
Enligt EU-direktiv 2009/136/EG informeras härmed webbplatsens besökare om att en kaka aktiveras när de går in i systemet. Om du inte accepterar kakor gå inte in på webbplatsen. Den aktuella kakan lagrar det språk som du har valt men sparar inga personuppgifter. Kakan tas bort efter ett år.

Kontaktkommitténs uppdragsbeskrivning

 
Kontaktkommittén är en självständig, oberoende och opolitisk församling bestående av ordförandena för EU-medlemsstaternas högre revisionsorgan och Europeiska revisionsrätten. Kommittén fungerar som ett diskussionsforum för frågor av gemensamt intresse som rör EU.
 
I detta sammanhang förbinder sig kontaktkommittén att
  • främja dialog och samarbete inom revision och relaterad verksamhet,
  • fastställa och understödja gemensamma ståndpunkter i nya frågor rörande revision och redovisningsskyldighet,
  • ge stöd till de högre revisionsorgan som är medlemmar i kontaktkommittén och de högre revisionsorganen i de länder som omfattas av EU:s utvidgningspolitik. 
 
Genom att stärka samarbetet mellan sina medlemmar bidrar kontaktkommittén till en ändamålsenlig extern revision och redovisningsskyldighet inom EU samt hjälper till att förbättra EU:s ekonomiska förvaltning och styrning till förmån för medborgarna.
Denna webbplats sköts av Europeiska revisionsrätten