Nätverket bildades 2008 som en plattform som skulle hjälpa de högre revisionsorganen att bedöma åtgärder inom Lissabonstrategin/Europa 2020 på både nationell nivå och EU-nivå och i syfte att samordna arbetet på detta område.
 
Nätverket hjälper revisorer att utbyta erfarenheter och information om de högre revisionsorganens strategier och om vilken god praxis och vilka revisionsmetoder och tekniker som används. Nätverket samarbetar framför allt över webben men kan även anordna särskilda studiegrupper.
 
För mer information kontakta
 
Ana Furtado, Portugals högre revisionsorgan