EU:s lag om kakor
Enligt EU-direktiv 2009/136/EG informeras härmed webbplatsens besökare om att en kaka aktiveras när de går in i systemet. Om du inte accepterar kakor gå inte in på webbplatsen. Den aktuella kakan lagrar det språk som du har valt men sparar inga personuppgifter. Kakan tas bort efter ett år.

Nätverk om rapporter från högre revisionsorgan om EU:s ekonomiska förvaltning, tidigare arbetsgrupp

 
Nätverket fungerar som en plattform som främjar utbyte av information om EU:s ekonomiska förvaltning och samarbete mellan EU:s högre revisionsorgan. Det försöker bistå högre revisionsorgan som tar fram rapporter som omfattar hela EU och handlar om EU:s ekonomiska förvaltning. Samtidigt som man är medveten om olikheterna hos de nationella högre revisionsorganen uppmuntrar nätverket samarbete på området och samordning av metoder samt underlättar diskussionen om vad som kan göras inom och med rapporter om (hela) EU för att utveckla gemensamma delar (som möjliggör jämförelser mellan medlemsstater).

För mer information kontakta

Jan van den Bos, Nederländernas högre revisionsorgan (jmm.vandenbos@rekenkamer.nl)

 

 Tillhörande rapporter:

12/10/2009

Att som nationellt revisionsorgan ta fram en rapport om EU:s ekonomiska förvaltning


I detta dokument ger arbetsgruppen de högre nationella revisionsorganen praktisk information och handledning om hur de kan strukturera och ta fram sina egna nationella rapporter om EU:s ekonomiska förvaltning.


Denna webbplats sköts av Europeiska revisionsrätten