EU:s lag om kakor
I enlighet med EU-direktiv 2009/136/EG informeras du härmed om att en kaka kommer att lagras på din dator. Du kan antingen godkänna den och då minns systemet vilket språk du har valt till kommande besök på webbplatsen (inom ett år) eller inte godkänna den och då gäller det valda språket endast vid detta besök. Kakan används endast till att lagra det språk du väljer och inte några personuppgifter.

Uttalanden

18/05/2021

EU Contact Committee statement (CC 1/2021)


in support of the constitutional role, mandate and independence of the Audit Office of the Republic of Cyprus
13/11/2018

Uttalande från EU:s kontaktkommitté (CC 1/2018)


om brister i arrangemangen för ansvarsskyldighet och revision i tillsynsmekanismen för banker i euroområdet
25/09/2015

Kontaktkommitténs uttalande 2015


En fullt granskningsbar och effektiv banktillsyn som möjliggör ansvarsutkrävande efter införandet av den gemensamma tillsynsmekanismen
11/06/2013

Kontaktkommitténs uttalande 2013


Vikten av lämpliga förfaranden för revision och ansvarighet när det gäller den ekonomiska och monetära unionen och EU:s ekonomiska styrning
14/10/2011

Kontaktkommitténs uttalande 2011


Uttalande riktat till Europaparlamentet, Europeiska rådet, Europeiska kommissionen och EU-medlemsstaternas parlament och regeringar


Sök


Denna webbplats sköts av Europeiska revisionsrätten