EU:s lag om kakor
Enligt EU-direktiv 2009/136/EG informeras härmed webbplatsens besökare om att en kaka aktiveras när de går in i systemet. Om du inte accepterar kakor gå inte in på webbplatsen. Den aktuella kakan lagrar det språk som du har valt men sparar inga personuppgifter. Kakan tas bort efter ett år.

Uttalanden

18/05/2021

EU Contact Committee statement (CC 1/2021)


in support of the constitutional role, mandate and independence of the Audit Office of the Republic of Cyprus
13/11/2018

Uttalande från EU:s kontaktkommitté (CC 1/2018)


om brister i arrangemangen för ansvarsskyldighet och revision i tillsynsmekanismen för banker i euroområdet
25/09/2015

Kontaktkommitténs uttalande 2015


En fullt granskningsbar och effektiv banktillsyn som möjliggör ansvarsutkrävande efter införandet av den gemensamma tillsynsmekanismen
11/06/2013

Kontaktkommitténs uttalande 2013


Vikten av lämpliga förfaranden för revision och ansvarighet när det gäller den ekonomiska och monetära unionen och EU:s ekonomiska styrning
14/10/2011

Kontaktkommitténs uttalande 2011


Uttalande riktat till Europaparlamentet, Europeiska rådet, Europeiska kommissionen och EU-medlemsstaternas parlament och regeringar


Sök


Denna webbplats sköts av Europeiska revisionsrätten