EU:s lag om kakor
Enligt EU-direktiv 2009/136/EG informeras härmed webbplatsens besökare om att en kaka aktiveras när de går in i systemet. Om du inte accepterar kakor gå inte in på webbplatsen. Den aktuella kakan lagrar det språk som du har valt men sparar inga personuppgifter. Kakan tas bort efter ett år.

Arbetsgrupp för utvärdering av kontaktkommitténs samarbetsram

Arbetsgruppen inrättades under 2015 med uppdraget att se över kontaktkommitténs samarbete och bedöma vad som fungerar bra och vad som fungerar dåligt. Arbetsgruppen ska bedöma vilka hinder det finns för att göra kontaktkommitténs samarbete så ändamålsenligt som möjligt och även lägga fram förslag på hur man kan hantera dessa hinder och bestämma vilka åtgärder som ska vidtas.
 
Om du vill ha mer information är du välkommen att kontakta liaison.officer@eca.europa.eu.​
Denna webbplats sköts av Europeiska revisionsrätten