EU:s lag om kakor
Enligt EU-direktiv 2009/136/EG informeras härmed webbplatsens besökare om att en kaka aktiveras när de går in i systemet. Om du inte accepterar kakor gå inte in på webbplatsen. Den aktuella kakan lagrar det språk som du har valt men sparar inga personuppgifter. Kakan tas bort efter ett år.

Specialgrupp om den externa offentliga revisionens uppgift och roll mot bakgrund av den senaste utvecklingen när det gäller Europeiska unionens ekonomiska styrning

Kontaktkommittén gav 2012 specialgruppen i uppdrag att reflektera över och rapportera om de högre revisionsorganens uppgift och roll mot bakgrund av den senaste utvecklingen i EU. Utöver att behandla grundläggande frågor ombads specialgruppen att undersöka förutsättningarna för hur de högre revisionsorganen kan fullgöra dessa uppgifter på ett ändamålsenligt sätt och uppfylla kraven på oberoende, ändamålsenlighet och trovärdighet. Målet är att på lämpligaste och mest ändamålsenliga sätt bidra till framtida lagstiftningsprocesser, eventuellt som rådgivare, och utnyttja den kapacitet och de erfarenheter som finns i kontaktkommittén och dess medlemsorganisationer.
Denna webbplats sköts av Europeiska revisionsrätten