EU:s lag om kakor
Enligt EU-direktiv 2009/136/EG informeras härmed webbplatsens besökare om att en kaka aktiveras när de går in i systemet. Om du inte accepterar kakor gå inte in på webbplatsen. Den aktuella kakan lagrar det språk som du har valt men sparar inga personuppgifter. Kakan tas bort efter ett år.

Rättsligt meddelande

Upphovsrätt

© Europeiska revisionsrätten, 2006-2022​
 
 

Klausul om ansvarsfriskrivning

Uppgifterna på denna webbplats är endast för information, och kontaktkommittén för EU-medlemsstaternas högre revisionsorgan och för Europeiska revisionsrätten kan inte på något sätt ställas till ansvar för dem. Framför allt gäller följande:
  • De dokument som finns "on-line" har ingen officiell status. Endast de texter som antagits av kontaktkommittén är giltiga;
  • Informationen på webbplatsen är inte expertyttranden eller juridiska yttranden;
  • Kontaktkommittén för de högre revisionsorganen i EU-medlemsstaterna och Europeiska revisionsrätten försöker se till att informationen på webbplatsen är aktuell och korrekt, men några garantier kan inte lämnas i detta avseende. Om eventuella fel meddelas oss, kommer vi naturligtvis att rätta till dem.
  • Kontaktkommittén för de högre revisionsorganen i EU-medlemsstaterna och Europeiska revisionsrätten avsäger sig allt ansvar för hur uppgifterna eller informationen på denna webbplats används. Användarna uppmanas vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder vid användningen av uppgifterna, som sker på egen risk;
  • Informationen på webbplatsen kan innehålla länkar till externa webbplatser som kontaktkommittén för de högre revisionsorganen i EU-medlemsstaterna och Europeiska revisionsrätten inte har någon kontroll över och för dessa avsäger de sig allt ansvar.

 

Denna webbplats sköts av Europeiska revisionsrätten