EU:s lag om kakor
Enligt EU-direktiv 2009/136/EG informeras härmed webbplatsens besökare om att en kaka aktiveras när de går in i systemet. Om du inte accepterar kakor gå inte in på webbplatsen. Den aktuella kakan lagrar det språk som du har valt men sparar inga personuppgifter. Kakan tas bort efter ett år.

Arbetsgrupp om strukturfonder

Kontaktkommittén inrättade år 2000 en arbetsgrupp som skulle övervaka parallella undersökningar av förvaltningen av strukturfonderna i medlemsstaterna. Syftet med undersökningarna var att ta fram en noggrann, korrekt och dokumenterad beskrivning av de förfaranden som införts i medlemsstaterna för att förvalta och kontrollera strukturfonderna. Arbetsgruppen har gjort en undersökning om EU:s strukturfonder (2000–2006) och presenterade en rapport 2002.
 
Arbetsgruppen fortsatte under 2002 sitt arbete under namnet Arbetsgruppen om strukturfonder I. Målet var att göra en parallell revision av de arrangemang som ska garantera en lämplig verifieringskedja med de femprocentskontroller som krävs enligt rådets förordning nr 1260/1999 och kommissionens förordning nr 438/2001. En rapport presenterades 2004.
 
Arbetsgruppen fick ett nytt mandat 2004 (Strukturfonder II) om att gå vidare med arbetet med en kort, riktad genomgång av processerna för att identifiera, rapportera och följa upp oriktigheter. En rapport presenterades 2006.
 
Kontaktkommittén bad 2006 Arbetsgruppen om strukturfonder III att fortsätta genomgången av strukturfondsfrågor och begärde särskilt en granskning av resultaten (output/ändamålsenlighet) av strukturfondsprogrammen för sysselsättning och/eller miljö. En rapport presenterades 2008.
 
Arbetsgruppen om strukturfonder IV fick 2008 i uppdrag av kontaktkommittén att fortsätta arbetet med en riktad genomgång av kostnaderna för kontroll (som eventuellt även innefattar användning av tekniskt stöd för att kontrollera strukturfonder). En rapport presenterades 2011.
 
Arbetsgruppen om strukturfonder V fick 2011 i uppdrag av kontaktkommittén att fortsätta arbetet med en riktad genomgång av förenklingen av strukturfondsförordningarna. En rapport presenterades 2013.
 
År 2013 gav kontaktkommittén arbetsgruppen om strukturfonder VI i uppdrag att fortsätta genomgången av strukturfonderna och att utföra en parallell revision av ”analys av fel i samband med offentlig upphandling inom strukturfondsprogrammen”. En rapport presenterades 2015.
 
Kontaktkommittén gav 2015 arbetsgruppen i uppdrag att fortsätta sitt arbete och göra en parallell revision av strukturfondernas bidrag till Europa 2020-strategin på utbildnings- och sysselsättningsområdena. En rapport överlämnades 2017.
 
 
För mer information kontakta
 
Joachim Fuhs, Tysklands högre revisionsorgan (joachim.fuhs@brh.bund.de)
 
Beate Korbmacher,  Tysklands högre revisionsorgan (beate.korbmacher@brh.bund.de)
 

 
13/01/2016

Final report on the Analysis of (types of) errors in EU and national public procurement within the Structural Funds programmes


The Working Group carried out the parallel audit in order to understand why detected errors in Structural Funds are often associated with public procurement rules. The findings show that ‘lack of knowledge’ is the most common reason for errors in public procurement, followed by ‘interpretation difficulties’. The participating SAIs concentrated on the errors reported by national authorities and SAIs. They assessed the national applications of the relevant COCOF guidelines and scrutinised national systems aimed at detecting and preventing errors in public procurement procedures. Furthermore, they analysed the types and causes of errors and identified similarities and differences across the Member States.
16/01/2012

Final Report on the Parallel Audit on the Costs of controls of Structural Funds


In this report submitted to the Contact Committee, the Working Group informs the Member States about challenges, key findings and recommendations arising from its parallel audit on the costs of controls of the management of Structural Funds, including the use of technical assistance for the control of Structural Funds. The audit covered a wide range of operational programmes.
12/10/2009

Final Report on the Parallel Audit on the processes of identifying, reporting and following-up on irregularities


In this report the Working Group submitted to the Contact Committee its key findings, good practices, weaknesses and recommendations on the processes in place for identifying, reporting and following up on irregularities depending on Country Reports prepared as results of the parallel audits conducted by the participating SAIs. The findings of the report are related to six key areas: 1) Guidance; 2) Identification and recording of potential irregularities; 3) Examination and decision-making on recorded irregularities; 4) Reporting to the Commission; 5) Follow up/investigation of the reported irregularities; 6) Financial Corrections.
12/10/2009

Final Report on the Parallel Audit of the Performance of the Structural Funds programmes of the EU in the areas of employment and/or environment


In this report the Working Group submitted to the Contact Committee its key findings, good practices and recommendations on the Performance of the Structural Funds Programmes of the European Union in the Areas of Employment and/or Environment depending on Country Reports prepared as results of the parallel audits conducted by the participating SAIs. The findings of the audit are related to six key areas: 1) Planning of Measures and Selection of Projects; 2) Goal oriented application procedures; 3) Award procedures; 4) Monitoring and Reporting; 5) Evaluation; 6) Participation of the Monitoring Committees in the evaluation of earlier Structural Funds measures and in the planning of new Structural Funds measures.


Denna webbplats sköts av Europeiska revisionsrätten