EU:s lag om kakor
Enligt EU-direktiv 2009/136/EG informeras härmed webbplatsens besökare om att en kaka aktiveras när de går in i systemet. Om du inte accepterar kakor gå inte in på webbplatsen. Den aktuella kakan lagrar det språk som du har valt men sparar inga personuppgifter. Kakan tas bort efter ett år.

Arbetsgrupp om mervärdesskatt

Arbetsgruppen om mervärdesskatt inrättades som ett forum för utbyte av erfarenheter om hur mervärdesskattesystemet fungerar i EU. Särskild uppmärksamhet ägnades åt
  • allmänna trender på mervärdesskatteområdet,
  • administrativt samarbete mellan medlemsstater,
  • mätning av förlust av mervärdesskatt på grund av bedrägeri och bedömning av ändamålsenligheten i åtgärder mot bedrägeri,
  • hantering av mervärdesskattebedrägerier inom EU,
  • övervakning av utvecklingen på mervärdesskatteområdet,
  • främjande av samarbete när det gäller revision av mervärdesskatt.
 
För mer information kontakta
 
Giovanni Coppola, Corte dei conti (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it)

 

 Tillhörande rapporter:

12/10/2009

Verksamhetsrapport för 2004 från arbetsgruppen om mervärdesskatt


I rapporten informerade arbetsgruppen kontaktkommittén om arbetsgruppens bakgrund och tidigare verksamhet i anslutning till kontaktkommitténs första möte efter EU:s utvidgning 2004.


Denna webbplats sköts av Europeiska revisionsrätten