No

Arbetsgruppen om mervärdesskatt inrättades som ett forum för utbyte av erfarenheter om hur mervärdesskattesystemet fungerar i EU. Särskild uppmärksamhet ägnades åt

  1. allmänna trender på mervärdesskatteområdet,
  2. administrativt samarbete mellan medlemsstater,
  3. mätning av förlust av mervärdesskatt på grund av bedrägeri och bedömning av ändamålsenligheten i åtgärder mot bedrägeri,
  4. hantering av mervärdesskattebedrägerier inom EU,
  5. övervakning av utvecklingen på mervärdesskatteområdet,
  6. främjande av samarbete när det gäller revision av mervärdesskatt.

För mer information kontakta

Giovanni Coppola, Corte dei conti (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it)

Tillhörande rapporter:​