EU:s lag om kakor
Enligt EU-direktiv 2009/136/EG informeras härmed webbplatsens besökare om att en kaka aktiveras när de går in i systemet. Om du inte accepterar kakor gå inte in på webbplatsen. Den aktuella kakan lagrar det språk som du har valt men sparar inga personuppgifter. Kakan tas bort efter ett år.

Arbetsgrupp om skydd av gemenskapernas finansiella intressen

 
 
Arbetsgruppen om skydd av gemenskapernas finansiella intressen inrättades 2001 för att
  • identifiera varje medlemsstats rättsliga ram för skydd av gemenskapernas finansiella intressen och strukturen på det organ som inrättats för detta med dess befogenheter,
  • analysera dess makt, befogenheter och de särskilda åtgärder som vidtas av nationella och/eller centrala/regionala högre revisionsorgan för att skydda gemenskapernas finansiella intressen.
 
Arbetsgruppen avslutade sitt uppdrag 2003 efter att ha presenterat sin slutrapport om skyddet av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen, vilken har antagits av kontaktkommittén.
 
För mer information kontakta
 

 

 Tillhörande rapporter:

12/10/2009

Final Report of Working Group on the Protection of the Communities' Financial Interests


The Working Group’s report establishes a clear framework of Member States’ and SAIs’ competencies in the protection of the Communities’ financial interests for the purpose of considering further areas in which the work of the SAIs might be coordinated or be taken forward at national level. The Report contains four sections: i. General approach on the role of a SAI for the protection of the Communities` Financial Interests; ii. External audit as instrument of prevention and detection of fraud, corruption and money laundering; iii. Role of SAIs empowered by judicial function; iv. The role of SAIs in prevention of irregularities and promotion of good administrative practices in this area.


Denna webbplats sköts av Europeiska revisionsrätten