ES slapukų įstatymas
Remdamiesi ES direktyva 2009/136/EB, informuojame jus, kad jūsų kompiuteryje bus patalpintas slapukas. Jūs galite sutikti, kad jis būtų patalpintas, tuomet sistema prisimins jūsų pasirinktas kalbas jums lankantis svetainėje ateityje (šie parametrai bus saugomi vienerius metus) arba galite su tuo nesutikti, tokiu atveju jūsų pasirinkta kalba bus išsaugota tik šio apsilankymo svetainėje metu. Šis slapukas bus naudojamas išsaugoti tik jūsų pasirinktą kalbą, o kiti asmeniniai duomenys nebus išsaugomi.

2021 m. AAI paskelbtos ataskaitos


2021 m. 23 ES aukščiausiosios audito institucijos (AAI) paskelbė daugiau nei 100 ataskaitų dėl įvairių priemonių, kurių imtasi nacionaliniu ir ES lygmenimis reaguojant į COVID-19. Toliau pateikiamos nuorodos į atrinktų ataskaitų santraukas. Kiekviename santraukos dokumente (PDF) pateikiamos nuorodos į pirminį leidinį, trumpai apibūdinamos audito veiklos aplinkybės ir priežastys ir pabrėžiami pagrindiniai nustatyti faktai ir išvados. ​

Norėdami išplėsti ir pamatyti visas vienos AAI ataskaitų santraukas, spustelėkite "v" .


© Europos Sąjungos aukščiausiųjų audito institucijų ryšių palaikymo komitetas, Europos Sąjunga, 2022 m.

Informacijos suvestinių dizainas: Europos Sąjungos leidinių biuras, Liuksemburgas, 2022 m.
Leidžiama atgaminti nurodžius šaltinį.​

​​​​
Šią svetainę administruoja Europos Audito Rūmai.