Yes
No

Η στενή συνεργασία μεταξύ του ΕΕΣ, των εθνικών ΑΟΕ και των διεθνών επαγγελματικών φορέων είναι καθοριστικής σημασίας για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των καθηκόντων του ΕΕΣ. Επιπλέον, επιδίωξη του ΕΕΣ είναι να συμβάλλει αποτελεσματικά στον δημόσιο έλεγχο ως επάγγελμα.

Ως το εξωτερικό όργανο ελέγχου της ΕΕ, το ΕΕΣ αναγνωρίζει τη σημασία της διατήρησης καλής επικοινωνίας και καλών σχέσεων συνεργασίας με παρεμφερείς οργανισμούς παγκοσμίως. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην ανάπτυξη αυτών των επαφών στην Ευρώπη, κυρίως μέσω της συνεργασίας με τα ανώτατα όργανα ελέγχου (ΑΟΕ) των κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και των υποψήφιων και των δυνάμει υποψήφιων για ένταξη στην ΕΕ χωρών.

Η συνεργασία αυτή συνδέεται στενά με την αρμοδιότητα του ΕΕΣ όσον αφορά τον έλεγχο των κεφαλαίων της ΕΕ, μεγάλο μέρος των οποίων διαχειρίζονται εθνικές αρχές των κρατών μελών. Τα ΑΟΕ των κρατών μελών παρέχουν πολύτιμη πρακτική υποστήριξη στο ΕΕΣ κατά τους επιτόπιους ελέγχους του, συμβάλλοντας κατ’ αυτό τον τρόπο στην αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των καθηκόντων του. Ενίοτε το ΕΕΣ συμμετέχει σε συντονισμένους ελέγχους με άλλα ΑΟΕ.

Το ΕΕΣ εφαρμόζει τα διεθνώς αποδεικτά πρότυπα ελέγχου για τον δημόσιο τομέα, η δε διεθνής συνεργασία παρέχει πολύτιμες ευκαιρίες για ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών σχετικά με τη χρήση τους.

Το ΕΕΣ συνεργάζεται με άλλα ΑΟΕ κυρίως μέσω:

  • της Επιτροπή Επαφών της ΕΕ,
  • του Δικτύου των ΑΟΕ των υποψήφιων και των δυνάμει υποψήφιων για ένταξη στην ΕΕ χωρών,
  • διεθνών οργανισμών στους οποίους μετέχουν όργανα δημόσιου ελέγχου, ιδίως δε του Διεθνούς Οργανισμού των Ανωτάτων Οργάνων Ελέγχου (INTOSAI) και του ευρωπαϊκού περιφερειακού οργανισμού του, του EUROSAI.

​Σχετικοί σύνδεσμοι