No
No
 

Ο δημοσιονομικός κανονισμός αποτελεί το κείμενο βάσης στο οποίο ορίζονται οι αρχές και οι διαδικασίες για την κατάρτιση και την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ και για τον έλεγχο των οικονομικών της Ένωσης.

Προϋπολογισμός του ΕΕΣ

Το ΕΕΣ χρηματοδοτείται από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο προϋπολογισμός μας αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 0,1% των συνολικών δαπανών της ΕΕ και στο 1,5% του συνόλου των διοικητικών δαπανών.

Πληροφορίες για τον προϋπολογισμό μας και τον τρόπο εκτέλεσής του παρουσιάζονται στην έκθεση δραστηριοτήτων του ΕΕΣ.

Εκθέσεις του εξωτερικού ελεγκτή σχετικά με τους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

Οι ετήσιοι λογαριασμοί μας καταρτίζονται από τον υπόλογο του ΕΕΣ και ελέγχονται ετησίως από εξωτερικό ελεγκτή.

Αφού ελεγχθούν, οι ετήσιοι λογαριασμοί διαβιβάζονται, μαζί με τις εκθέσεις του εξωτερικού ελεγκτή, προς ενοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Έκθεση σχετικά με τη διαχείριση του προϋπολογισμού και τη χρηματοοικονομική διαχείριση

Στην έκθεση αυτή γίνεται επισκόπηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού μας και αναλύονται τα γεγονότα που είχαν σημαντικό αντίκτυπο στις δραστηριότητές μας. Η έκθεση διαβιβάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Έκθεση του κύριου διατάκτη

Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των πόρων μας, καθώς και σχετικά με την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικών δικλίδων ελέγχου που εφαρμόζουμε. Αποτελεί μέσο λογοδοσίας των υπευθύνων διαχείρισης τόσο σε εσωτερικό επίπεδο, εντός του ΕΕΣ, όσο και σε εξωτερικό επίπεδο, προς τις αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές.

Η έκθεση καταρτίζεται ετησίως από τον Γενικό Γραμματέα σύμφωνα με το άρθρο 74, παράγραφο 9, του δημοσιονομικού κανονισμού και διαβιβάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας χορήγησης απαλλαγής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Έκθεση βιωσιμότητας του ΕΕΣ

Η κατάρτιση έκθεσης βιωσιμότητας συνιστά πρακτική μέτρησης, γνωστοποίησης και ανάληψης ευθυνών από μέρους ενός οργανισμού, έναντι των ενδιαφερόμενων μερών εντός και εκτός αυτού, όσον αφορά τις επιδόσεις του, ενόσω αυτός εργάζεται με σκοπό την επίτευξη του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης.

Το ΕΕΣ, ως θεσμικό όργανο, έχει δεσμευθεί να λειτουργεί βάσει των αρχών της βιωσιμότητας και ήδη, εδώ και χρόνια, εντείνουμε βαθμηδόν τις προσπάθειές μας για ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων που έχουμε ως οργανισμός στο περιβάλλον. Ωστόσο, η βιωσιμότητα είναι πολύ περισσότερα από τον απλό οικολογικό προσανατολισμό. Αφορά επίσης τις οικονομικές επιπτώσεις, τη δεοντολογία και τη διακυβέρνηση, την τήρηση νόμων και κανονισμών και, πρωτίστως, τον σεβασμό των ανθρώπων.

Στην έκθεσή μας παρουσιάζουμε συνοπτικά τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων μας.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου

Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου του ΕΕΣ συστάθηκε το 2002, σε συνέχεια μιας διοικητικής μεταρρύθμισης, και στο πλαίσιο του νέου δημοσιονομικού κανονισμού αριθ. 1605/2002, ο οποίος εισήγαγε την αρχή της «χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης». 

Ο τρόπος διορισμού και τα καθήκοντα του εσωτερικού ελεγκτή περιγράφονται στα άρθρα 117 έως 122 του δημοσιονομικού κανονισμού 2018/1046. 

Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου ενεργεί με πλήρη ανεξαρτησία κατά τη διενέργεια των ελέγχων της, οι οποίοι καλύπτουν όλες τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες του οργάνου. Έχει δικαίωμα πλήρους και απεριόριστης πρόσβασης σε κάθε πληροφορία που χρειάζεται για την εκτέλεση των καθηκόντων της.

Κάθε χρόνο, το ΕΕΣ διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση στην οποία συνοψίζονται ο αριθμός και το είδος των εσωτερικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, οι συστάσεις που διατυπώθηκαν και τα μέτρα που λήφθηκαν σε συνέχεια των συστάσεων αυτών. 

Επιτροπή εσωτερικού ελέγχου

Διαθέτουμε επίσης επιτροπή ελέγχου αρμόδια για θέματα εσωτερικού ελέγχου, η οποία απαρτίζεται από Μέλη του ΕΕΣ και ένα εξωτερικό μέλος.

Επί του παρόντος, η επιτροπή εσωτερικού ελέγχου απαρτίζεται από τους:

Marek OPIOŁA

Μέλος του ΕΕΣ

François-Roger CAZALA

Μέλος του ΕΕΣ

Katarína KASZASOVÁ

Μέλος του ΕΕΣ

Paul KOECHLIN

Εξωτερικό εμπειρογνώμονα

Връзки по темата