Yes
No

​Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών από τη σκοπιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 εγκρίθηκε το 2015. Ο κορμός του αποτελείται από 17 στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη(opens in new window) (ΣΒΑ) που συνοδεύονται από 169 τιμές-στόχο, για την παρακολούθηση των οποίων έχουν οριστεί 232 δείκτες. Επιδίωξη του θεματολογίου είναι η επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, από κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική άποψη, σε παγκόσμιο επίπεδο, έως το 2030.  

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η ΕΕ έχει ορίσει περίπου 100 δείκτες για τους ΣΒΑ, οι οποίοι είναι σε μεγάλο βαθμό ευθυγραμμισμένοι, όχι όμως πανομοιότυποι, με τους παγκόσμιους δείκτες των Ηνωμένων Εθνών. Μέσω αυτών των δεικτών, μπορεί να εστιάσει στα ζητήματα που έχουν μεγαλύτερη σημασία στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί από το 2017 την πορεία υλοποίησης των στόχων μέσω των ετήσιων εκθέσεων παρακολούθησης των ΣΒΑ(opens in new window) που καταρτίζει.

Οι ΣΒΑ στο έργο των ανώτατων οργάνων ελέγχου

Στο στρατηγικό σχέδιό του για την περίοδο 2023-2028(opens in new window), ο Διεθνής Οργανισμός Ανωτάτων Οργάνων Ελέγχου (INTOSAI) όρισε πέντε βασικές προτεραιότητες. Μία από αυτές είναι να συμβάλει στην υλοποίηση του θεματολογίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030.

Τα ανώτατα όργανα ελέγχου (ΑΟΕ) μπορούν να συνεισφέρουν καθοριστικά μέσω των ελέγχων που διενεργούν. Στο πλαίσιο που ορίζουν η εντολή και οι προτεραιότητές τους, μπορούν να παρακολουθούν την υλοποίηση, να καταγράφουν την σημειούμενη πρόοδο και να εντοπίζουν τομείς που χρήζουν βελτίωσης για το σύνολο των ΣΒΑ.

Ως ενεργό μέλος της κοινότητας του INTOSAI, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο επιδιώκει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων όσον αφορά τις δραστηριότητες ελέγχου του δημόσιου τομέα. Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε σε μια περισσότερο ανθεκτική και βιώσιμη Ευρωπαϊκή Ένωση που προασπίζεται τις αξίες που αποτελούν τα θεμέλιά της.

Μολονότι δεν έχουμε διενεργήσει ελέγχους εστιασμένους αποκλειστικά στην πορεία υλοποίησης των ΣΒΑ, έχουμε δημοσιεύσει σειρά εκθέσεων για θέματα που άπτονται ενός ή περισσότερων από αυτούς. Αυτές αφορούν ένα ευρύ φάσμα πολιτικών και προγραμμάτων της ΕΕ (βλέπε κατωτέρω) και επισημαίνονται στην ετήσια έκθεση βιωσιμότητας του ΕΕΣ.