Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->
Специален доклад № 11/2015:Добре ли управлява Комисията Споразуменията за партньорство в областта на рибарството?

Bulgarian icpdf.png 3 MB
20.10.2015

Европейският съюз (ЕС) договаря споразумения с крайбрежните държави с цел получаване на права за риболов за плавателните съдове на ЕС и подпомагане на управлението и устойчивото развитие на местния риболовен сектор. Сметната палата установи, че като цяло тези споразумения се управляват добре от Комисията, но са необходими някои подобрения.

Количествата риба, които са договорени с крайбрежните държави, редовно надхвърлят действителния улов от корабите на ЕС, като по този начин разходите на ЕС за споразуменията са по‑високи от очакваното. Мониторингът на данните за улова и процедурите за лицензиране не са достатъчно солидни, а предоставената подкрепа за устойчивото развитие на местните риболовни сектори трябва да бъде с по‑ясни условия за допустимост, като е необходимо и по‑добро координиране и съответствие с другите действия на ЕС за подпомагане на развитието.