Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Специален доклад № 15/2015: Помощ от Енергийния фонд на AKTБ—ЕС за възобновяемата енергия в Източна Африка

Bulgarian icpdf.png 1004 KB
03.12.2015

През 2004 г. почти два милиарда души не са имали достъп до адекватни, достъпни и устойчиви енергийни услуги, който е от основно значение за напредъка към постигането на целите за развитие. Създаден през юни 2005 г. Енергийният фонд на АКТБ–ЕС има за цел насърчаване на достъпа на бедните в селските и крайградските райони до съвременни енергийни услуги, със засилен акцент върху Субсахарска Африка и възобновяемата енергия. В настоящия доклад Сметната палата установи, че като цяло Комисията е постигнала успех, но е можела да се справи и подобре при използването на Енергийния фонд на АКТБ–ЕС за повишаване на достъпа до възобновяема енергия на бедните в Източна Африка. Сметната палата отправя няколко препоръки за построг подбор на проектите, засилване на мониторинга върху тях и подобряване на техните перспективи за устойчивост. _