Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Специален доклад № 07/2016: Управление на Европейската служба за външна дейност на нейните сгради по света

Bulgarian icpdf.png 1 MB
28.04.2016

​Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) осигурява офис сгради за служители на ЕС и резиденции за ръководителите на делегации в около 140 делегации на ЕС по света. В настоящия доклад Сметната палата провери дали сградите на делегациите отговарят на нуждите на ЕСВД и дали осигуряват добро съотношение на разходите и ползите. Сметната палата достигна до заключението, че сградите като цяло отговарят на нуждите на ЕСВД, но в някои случаи не представляват икономически най-изгодния вариант поради излишното пространство в повечето офиси, притежаваните, но неизползвани имоти и таксите за организациите, съвместно ползващи помещенията в делегациите, които не покриват пълните разходи. По време на одита бяха анализирани причините за тези слабости и бяха отправени препоръки за подобряване на системите, по-специално с оглед на това ЕСВД да инвестира по-скоро в закупуването, а не в наемането на сгради.