Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Специален доклад № 21/2016: Предприсъединителна помощ от ЕС за укрепване на административния капацитет в Западните Балкани – метаодит

Bulgarian icpdf.png 1 MB
13.09.2016

Политиката за разширяване на ЕС в Западните Балкани се прилага за шест европейски страни, които по исторически причини са засегнати от сериозни етнически, политически и икономически конфликти.

Сметната палата оцени дали управлението от Комисията на ИПП в Западните Балкани в ключовите области на върховенството на закона и публичната администрация е било ефективно и дали в действителност е довело до укрепване на административния капацитет в региона. В допълнение Сметната палата провери до каква степен политическият диалог между ЕС и страните от Западните Балкани е допринесъл за укрепване на административния капацитет.