Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Специален доклад № 15/2018: Засилване на капацитета на силите за вътрешна сигурност в Нигер и Мали — напредъкът е ограничен и бавен

Bulgarian icpdf.png 3 MB
14.06.2018

Нигер и Мали са нестабилни държави в Западна Африка, чиято сигурност е застрашена от присъствието на терористични групировки, несигурни граници и нерегламентирана миграция. В отговор на тези заплахи ЕС създаде граждански мисии по линия на ОПСО, съответно през 2012 г. и 2014 г., за укрепването на капацитета на силите за вътрешна сигурност чрез осигуряване на обучения, консултиране и оборудване. В периода 2012—2014 г. и през 2017 г. ЕС е отпуснал 69 455 000 евро на EUCAP Sahel Niger и 66 475 000 евро на EUCAP Sahel Mali. Европейската сметна палата достигна до заключението, че мисиите са постигнали известен успех, но напредъкът е бавен. Това се дължи на трудните условия, в които е трябвало да функционират мисиите, но също и на оперативни трудности. Сметната палата отправя редица препоръки за подобряване на оперативната ефективност, устойчивостта и мониторинга.