Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Специален доклад № 02/2019: Химически опасности в храната ни — политиката на ЕС за безопасност на храните осигурява защита, но е изправена пред предизвикателства

Bulgarian icpdf.png 3 MB
15.01.2019

Безопасността на храните е първостепенен приоритет за ЕС и засяга всички негови граждани. ЕС се стреми да предпази своите граждани от опасни вещества, които може да присъстват в храните. Европейската сметна палата провери дали моделът на ЕС за безопасност на храните е разработен и се изпълнява върху солидна основа, по-специално по отношение на химическите опасности. Тя установи, че моделът е разработен върху солидна основа, че той се съблюдава в цял свят и че европейските граждани се ползват с една от най-високите степени на безопасност на техните храни в света. Сметната палата обаче установи също така, че понастоящем обхватът на модела на ЕС за безопасност на храните е твърде разширен и се сблъсква с някои предизвикателства. ЕСП отправи препоръки към Комисията как могат да се преодолеят тези предизвикателства и как може да се подобри функционирането на модела на ЕС за безопасност на храните.