Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Специален доклад № 12/2019: Електронна търговия – не са преодолени редица предизвикателства при събирането на ДДС и мита

Bulgarian icpdf.png 2 MB
16.07.2019

ЕС насърчава електронната търговия с цел да се гарантира, че предприятията и потребителите могат да купуват и продават на международния онлайн пазар, така както го правят на национално ниво. Държавите членки отговарят за събирането на ДДС и митата, дължими при операциите в трансграничната електронна търговия. ЕСП извърши настоящия одит, тъй като пропуските при събирането на ДДС и мита се отразяват върху бюджетите на държавите членки и на ЕС, защото те трябва да ги компенсират пропорционално на своя БНД. Одиторите на ЕСП провериха дали Европейската комисия е установила надеждна регулаторна и контролна рамка за електронната търговия по отношение на събирането на ДДС и мита, както и дали мерките за контрол на държавите членки помагат да се гарантира тяхното събиране в пълен размер. ЕСП установи, че въпреки скорошните положителни промени, понастоящем ЕС не се справя по подходящ начин с тези проблеми, но че срещу някои от установените слабости вече са предприети мерки в „пакета относно електронната търговия“.

ЕСП отправя редица препоръки относно това как Европейската комисия и държавите членки да се справят по-добре с установените предизвикателства и да създадат надеждна регулаторна и контролна рамка.