Annual Work Programme|839c8baf-a158-4ce7-a6bb-d2d36666953b
-->
Работна програма за периода от 2022 година нататък

Bulgarian icpdf.png 2 MB
15.12.2021

Европейската сметна палата (ЕСП) публикува днес своята работна програма за периода от 2022 г. нататък, в която са изложени нейните стратегически области и одитни приоритети. Те ще обхванат широк кръг от въпроси, отразяващи основните предизвикателства и значимите проблеми на ЕС. Приоритетно място имат мерките на ЕС във връзка с пандемията от COVID-19 и амбициите за борба с последиците от изменението на климата. Одиторите ще проверят внимателно тези и други области, за да установят дали ЕС използва ефективно парите на данъкоплатците, за да постига резултати съобразно възложените му правомощия и задължения.