Annual Activity Report|a07accdb-a7d9-447c-82f7-38cdf0a9eeb2
-->
Дейност на Европейската сметна палата през 2021 г. - Годишен отчет за дейността на Европейската сметна палата

Bulgarian icpdf.png 4 MB
05.05.2022

Днес Европейската сметна палата (ЕСП) публикува своя годишен отчет за дейността за 2021 г. Отчетът представя общ поглед върху дейността на ЕСП през 2021 г. и дава информация за управлението на институцията, нейните служители и финанси, както и за това как 900-те служители на ЕСП продължават да изготвят независими, обективни доклади по основни въпроси, засягащи бъдещето на ЕС. В момент, в който държавите членки се сблъскват с неочаквани предизвикателства, ЕСП поема ключова роля, като подчертава кои аспекти на действията на ЕС постигат успехи, привлича вниманието върху областите, които могат да бъдат подобрени, и препоръчва съществени промени, които биха позволили на ЕС да достигне пълния си потенциал. Този анализ дава възможност на ЕС да надгради предишните си усилия за подобряване на финансовото управление и да направи необходимото за това разходите на европейски средства да дават истински резултати.

През 2021 г. ЕСП продължи да работи при ограничения, свързани с COVID, в областта на общественото здраве и пътуванията. Възможностите да се извършват одити на място бяха значително намалени. Но ЕСП се адаптира към новата ситуация, въведе бързи промени в работните си методи и възприе нови инструменти, за да може да продължи да предоставя ефективна одитна дейност на публичния сектор в ЕС.