-->

Подкомисия по данъчните въпроси

 

FISC и ЕСП споделят общата мисия да работят за един прозрачен и финансово отговорен ЕС, в който финансовите интереси на гражданите са защитени. Справедливото и ефективно данъчно облагане в рамките на единния пазар засилва сигурността за данъкоплатците, увеличава инвестициите и насърчава конкуренцията.

В качеството си на одитор на ЕС ЕСП гледа напред, за да спомогне за преодоляването на основните предизвикателства, пред които ЕС ще се изправи в бъдеще, включително в областта на данъчните въпроси.