-->

Informace o jednotlivých zemích

Jako nezávislý externí auditor EU často navštěvujeme členské státy EU i země mimo EU, kde shromažďujeme informace a údaje o tom, jak se vynakládají peněžní prostředky EU. Je nutno podotknout, že nekontrolujeme tyto země, ale shromažďujeme důkazní informace pro audity týkající se celé EU.

Při kontrolní činnosti v členských státech můžeme pouze posuzovat systémy a postupy pro správu příjmů a výdajů EU. Audit výhradně vnitrostátních postupů, financovaných pouze z vnitrostátního rozpočtu a nesouvisejících se správou příjmů a výdajů Unie, je mimo naši působnost. Jsme oprávněni při návštěvách v členských státech zjišťovat potřebné údaje, avšak pouze pokud jsou tyto návštěvy nutné pro to, abychom vyhodnotili, jak EU vykonává svou úlohu při správě příjmů a výdajů.

Kontroly v členských státech provádíme v součinnosti s vnitrostátními NKI nebo, nemají-li potřebné pravomoci, v součinnosti s příslušnými vnitrostátními místy. Spolupracujeme s NKI členských států v duchu důvěry a při zachování nezávislosti obou stran.

Publikace podle zemí navštívených během naší kontrolní činnosti můžete vyhledávat pomocí níže uvedených odkazů.