Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Zvláštní zpráva č. 15/2015: Podpora poskytovaná z nástroje AKT-EU pro energetiku na obnovitelnou energii ve východní Africe

Czech icpdf.png 992 KB
03.12.2015

​V roce 2004 neměly téměř dvě miliardy lidí přístup k dostatečným, cenově dostupným a udržitelným energetickým službám, které jsou předpokladem pro dosažení zřetelného pokroku při plnění rozvojových cílů. V červnu 2005 byl vytvořen nástroj AKT EU pro energetiku, s výrazným zaměřením na subsaharskou Afriku a problematiku obnovitelné energie, jehož cílem je zvýšit přístup chudých ve venkovských a příměstských oblastech k moderním energetickým službám. V této zprávě jsme dospěli k závěru, že Komise nástroj pro energetiku uplatňovala většinou úspěšně, ale přesto jej mohla ke zvýšení přístupu chudých obyvatel východní Afriky k obnovitelné energii využít lépe. Předkládáme řadu doporučení, která spočívají v důslednějším výběru projektů, zlepšení jejich monitorování a zvýšení vyhlídek na udržitelnost.