Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Zvláštní zpráva č. 12/2019: Elektronický obchod: zbývá vyřešit řadu nedostatků při výběru DPH a cel

Czech icpdf.png 2 MB
16.07.2019

Evropská unie podporuje elektronický obchod, umožňující podnikům i spotřebitelům nakupovat a prodávat v zahraničí po internetu tak, jako to činí na svých místních trzích. Za výběr DPH a cel z přeshraničních transakcí elektronického obchodu odpovídají členské státy. Tento audit jsme provedli, protože jakékoliv nedoplatky na DPH a clech mají dopad na rozpočty členských států a EU, jež je pak musejí vyrovnávat v poměru ke svému HND. Auditoři zkoumali, zda Evropská komise vypracovala s ohledem na výběr DPH a cel patřičný regulační a kontrolní rámec pro elektronický obchod a zda kontrolní opatření členských států pomáhají zajistit úplný výběr DPH a cel v oblasti elektronického obchodu. Zjistili jsme, že navzdory pozitivnímu vývoji z poslední doby se EU v současné době těmito tématy nezabývá v odpovídající míře, nicméně některé zjištěné nedostatky jsou řešeny v rámci „balíčku právních předpisů v oblasti elektronického obchodování“.

Předkládáme Evropské komisi a členským státům řadu doporučení, jak lépe řešit zjištěné problémy a vytvořit náležitý regulační a kontrolní rámec.