Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->

did

Zvláštní zpráva č. 18/2019: Emise skleníkových plynů v EU: jsou řádně vykazované, ale je zapotřebí lepších informací o jejich snižování v budoucnosti

Czech icpdf.png 2 MB
20.11.2019

EU se podílí na celosvětové snaze snížit emise skleníkových plynů a stanovila si cíl snížit své emise o 20 % do roku 2020, o 40 % do roku 2030 a o 80–95 % do roku 2050.

Komise odpovídá za přezkum údajů o současných a odhadovaných emisích vykazovaných členskými státy a za navrhování politik a opatření EU, jak těchto cílů dosáhnout.

Zjistili jsme, že údaje o emisích v EU se náležitě vykazují, avšak EU potřebuje lepší informace o tom, jak se budou emise skleníkových plynů snižovat v budoucnosti.

Předkládáme doporučení, jejichž cílem je zlepšit proces, při němž Komise přezkoumává údaje o emisích skleníkových plynů z využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF), a rámec pro budoucí snižování emisí.

Zvláštní zpráva EÚD podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce Smlouvy o fungování EU.