Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Zvláštní zpráva 05/2020: Udržitelné využívání přípravků na ochranu rostlin: pokrok v měření a snižování rizik je omezený

Czech icpdf.png 2 MB
05.02.2020

Přípravky na ochranu rostlin jsou pesticidy, které se používají k ochraně plodin. Cílem rámce EU je dosáhnout udržitelného používání přípravků na ochranu rostlin snižováním rizik a vlivu těchto přípravků na lidské zdraví a životní prostředí a podporou integrované ochrany rostlin. Zjistili jsme, že Komise a členské státy přijaly opatření k prosazování udržitelného používání přípravků na ochranu rostlin, ale v měření a snižování souvisejících rizik došlo jen k malému pokroku. Uplatňování integrované ochrany rostlin je pro zemědělce povinné, ale není podmínkou pro získání plateb v rámci společné zemědělské politiky, a prosazuje se nedostatečně. O tom, nakolik úspěšně se této politice daří dosáhnout udržitelného používání přípravků na ochranu rostlin, dostupné statistiky EU a nové ukazatele rizik nevypovídají. Předkládáme doporučení týkající se ověřování integrované ochrany rostlin na úrovni zemědělských podniků, zlepšování statistik o přípravcích na ochranu rostlin a rozvoje lepších ukazatelů rizik.

Zvláštní zpráva EÚD podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce Smlouvy o fungování EU.