Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Zvláštní zpráva 18/2020: a Evropský systém obchodování s emisemi: bezplatné přidělování povolenek bylo třeba lépe zacílit

Czech icpdf.png 3 MB
15.09.2020

​Snižování emisí skleníkových plynů je jednou z hlavních výzev naší doby. V rámci systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS) musí společnosti na pokrytí svých emisí uhlíku získat povolenky. K tomu se vedle standardní metody (kterou je dražba) může přechodně uplatnit také bezplatné přidělování povolenek. Ve fázi 3 i 4 EU ETS však na bezplatné příděly nadále připadá více než 40 % celkového počtu dostupných povolenek a podle našich zjištění jsou tyto příděly málo zacíleny. Předkládáme Komisi doporučení, jak při revizi metodiky pro bezplatné přidělování povolenek zacílení zlepšit a jak řešit technické záležitosti. Zvláštní zpráva EÚD podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce Smlouvy o fungování EU.​