Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Zvláštní zpráva 24/2020: Postupy Komise v oblasti kontroly fúzí v EU a antimonopolních řízení: potřeba zvýšení dohledu nad trhem

Czech icpdf.png 2 MB
19.11.2020

V rámci antimonopolních řízení Komise prosazuje pravidla hospodářské soutěže EU ve spolupráci s vnitrostátními orgány pro hospodářskou soutěž. Komise také odpovídá za přezkum fúzí společností, které jsou pro vnitřní trh EU významné.

Při tomto auditu jsme zkoumali, nakolik se Komisi daří odhalovat porušování pravidel hospodářské soutěže EU a vymáhat jejich dodržování, pokud jde o fúze a antimonopolní řízení, a jak spolupracovala s vnitrostátními orgány pro hospodářskou soutěž. Dále jsme zkoumali, jak Komise posuzovala vlastní výkonnost a jak o ní informovala.

Zjistili jsme, že rozhodnutí Komise byla na problémy hospodářské soutěže zaměřena, avšak kvůli omezeným zdrojům měla Komise malou kapacitu pro monitorování trhů a odhalování případů porušení antimonopolních předpisů. V důsledku rostoucího objemu údajů, které je potřeba zpracovat, a vzniku digitálních trhů jsou šetření složitá a ne všechny problémy byly zatím vyřešeny. Spolupráce s vnitrostátními orgány pro hospodářskou soutěž fungovala dobře, ale v některých ohledech by prospěla lepší koordinace. Zlepšit je potřeba také způsob, jakým Komise posuzuje výsledky své činnosti a informuje o ní.

Předkládáme doporučení, jejichž cílem je pomoci Komisi zvýšit kapacitu odhalovat případy porušení pravidel hospodářské soutěže a vymáhat tato pravidla, těsněji spolupracovat s vnitrostátními orgány pro hospodářskou soutěž a zlepšit informování o výkonnosti. Zvláštní zpráva EÚD podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce Smlouvy o fungování EU.