Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Zvláštní zpráva 06/2021: Finanční nástroje politiky soudržnosti při uzávěrce období 2007–2013: ověřovací práce přinesly celkově dobré výsledky, některé chyby však zůstaly

Czech icpdf.png 2 MB
29.04.2021

Finanční nástroje byly v programovém období 2007–2013 důležitou metodou financování politiky soudržnosti. Naše předchozí audity týkající se těchto nástrojů odhalily řadu chyb a nedostatků během jejich provádění. Komise uvedla, že tyto nedostatky budou řešeny při uzavření finančních nástrojů.

Zjistili jsme, že Komise a členské státy do značné míry podnikly nezbytná opatření k tomu, aby při uzavření ověřily způsobilost těchto výdajů při uzavírání programu. I když jsme odhalili určité chyby s finančním dopadem, práce Komise a členských států přinesla celkově dobré výsledky. Přestože většina nedostatků, které jsme zjistili, již byla v souvislosti s obdobím 2014–2020 řešena, Komisi doporučujeme, aby k nejčastějším chybám odhaleným při auditech Komise a EÚD poskytla pokyny. Dále Komisi doporučujeme, aby dokončila pokyny pro auditní orgány týkající se poskytování jistoty o způsobilosti výdajů finančních nástrojů při uzavírání.

Zvláštní zpráva EÚD podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce Smlouvy o fungování EU.