Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Zvláštní zpráva 18/2021: Dohled Komise nad členskými státy, které opouštějí makroekonomický ozdravný program: vhodný nástroj, který je třeba zefektivnit

Czech icpdf.png 1 MB
15.09.2021

Komise zodpovídá za dohled nad členskými státy, které opouštějí makroekonomický ozdravný program, aby i poté zachovaly svou hospodářskou a finanční stabilitu. Je to ku prospěchu členských států i jejich věřitelů. Prověřovali jsme koncepci, provádění a účinnost dohledu Komise nad pěti dotyčnými členskými státy (Irskem, Řeckem, Španělskem, Kyprem a Portugalskem). Zjistili jsme, že ačkoli dohled je vhodným nástrojem, jeho efektivnost omezují nejasné cíle a jeho nedostatečně efektivní a nedostatečně zacílené provádění. Komisi jsme doporučili, jak tyto nedostatky řešit, včetně revize příslušných předpisů, která by její dohledové činnosti začlenila do evropského semestru.

Zvláštní zpráva EÚD podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce Smlouvy o fungování EU.