Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Zvláštní zpráva 21/2021: Financování EU určené na biologickou rozmanitost a změnu klimatu v lesích EU: pozitivní, avšak nedostatečné výsledky

Czech icpdf.png 4 MB
04.10.2021

​​Lesy v EU mají více funkcí a slouží environmentálním, hospodářským a sociálním účelům. I když se lesnatost v posledních 30 letech zvýšila, stav lesů se zhoršuje. Udržitelné postupy hospodaření mají zásadní význam pro zachování biologické rozmanitosti a řešení změny klimatu v lesích. Zjistili jsme, že v oblastech, v nichž má EU plnou pravomoc jednat, mohla Komise přijmout důraznější opatření, která by přispěla k ochraně lesů v EU. Doporučujeme Komisi, aby tento příspěvek zlepšila, posílila boj proti nezákonné těžbě dřeva a lépe zaměřila lesnická opatření v rámci rozvoje venkova na biologickou rozmanitost a změnu klimatu.

​Zvláštní zpráva EÚD podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce Smlouvy o fungování EU.