Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b
-->

did

Výroční zprávy za rozpočtový rok 2021

Czech icpdf.png 11 MB
13.10.2022

EÚD každoročně provádí audit příjmové a výdajové části rozpočtu EU a vydává výrok o míře spolehlivosti roční účetní závěrky a souladu příjmů a výdajů splatnými pravidly a nařízeními.

Výdaje EU v roce 2021 dosáhly 181,5 miliardy EUR, což představuje 1,3 % souhrnného hrubého národního důchodu 27 členských států EU. Platby EU v roce 2021 při zohlednění výdajů na Nástroj pro oživení a odolnost (46,5 miliardy EUR) v reakci na socioekonomický dopad pandemie dosáhly celkem 228,0 miliardy EUR. O rozpočtu EU rozhoduje každoročně v kontextu sedmiletého finančního rámce Evropský parlament a Rada. Loňský rok, tedy rok 2021, byl prvním rokem nového rámce.

Za zajištění řádného plnění výdajové části rozpočtu odpovídá především Komise, ale i ostatní orgány a subjekty EU. Přibližně u dvou třetin výdajů, zejména na oblasti přírodních zdrojů a soudržnosti, však Komise tuto odpovědnost sdílí s členskými státy EU.

Naši auditoři testují vzorky operací, aby získali statisticky podložené odhady, do jaké míry jsou příjmy a jednotlivé výdajové oblasti zatíženy chybami („míra chyb“).