Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b
-->

did

Zprávu o výkonnosti rozpočtu EU – stav ke konci roku 2021

Czech icpdf.png 7 MB
14.11.2022

Evropský účetní dvůr prověřoval na základě informací o výkonnosti poskytnutých Komisí a z dalších zdrojů, včetně vlastních nedávných auditů a přezkumů, výkonnost výdajových programů financovaných z rozpočtu EU na konci roku 2021. Hlavním tématem letošní zprávy o výkonnosti je začleňování horizontálních politických priorit do rozpočtu EU. Účetní dvůr posuzoval, zda byly priority začleněny do vybraných výdajových programů EU a zda Komise příspěvek rozpočtu EU k těmto prioritám měřila pomocí vhodného výkonnostního rámce.​