-->

Rozvoj

Evropská unie je největším dárcem rozvojové pomoci na světě. Ve svých auditních zprávách jsme zkoumali výdaje v konkrétních zemích a zabývali jsme se průřezovými tématy. 

Jako auditoři EU se také díváme dopředu, abychom mohli pomáhat při řešení výzev, které na EU v budoucnosti čekají. Západní blok je v současnosti ve fázi relativního poklesu, zatímco jiné země, například Čína a Indie, hrají v mezinárodní politice stále významnější roli a ovlivňují globální politiky v oblasti energetiky, klimatu, bezpečnosti, obchodu a rozvoje. Stabilita a hospodářský rozvoj mají zásadní význam pro snížení migračního tlaku z Afriky směrem do Evropy, což je jeden z důvodů, proč se EU snaží omezit napětí v afrických státech a mezi nimi. Současně ohrožují tradiční hospodářskou roli EU v této zeměpisné oblasti noví hráči.

Všechny tyto činitele budeme při výběru auditních úkolů a formulování doporučení pro budoucnost zohledňovat.