Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5;Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Særberetning nr. 19/2014: EU’s førtiltrædelsesbistand til Serbien

Særberetning nr. 19/2014: EU’s førtiltrædelsesbistand til Serbien

Danish icpdf.png 586 KB
13-01-2015

I beretningen vurderes det, om EU-bistanden — ca. 1,2 milliarder euro i perioden 2007-2013 — var effektiv med hensyn til at forberede Serbien til EU-medlemskab. De reviderede projekter gav de tilsigtede output, men der var svagheder ved deres udformning, gennemførelse og bæredygtighed. Generelt konkluderer Retten, at Kommissionen med rette lægger stor vægt på spørgsmål om regeringsførelse i planlægningen af sin bistand til Serbien, og at EU-bistanden effektivt hjælper Serbien med at gennemføre strukturreformer og med at forbedre forvaltningen af offentlige finanser.